Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ


Προθεσμία έως τις 30 Μαρτίου έχουν όσοι ...ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για να τύχουν ενίσχυσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιολογική Κτηνοτροφία». Συνολικά οι πιστώσεις ανέρχονται σε 20 εκατ. ευρώ και...
αφορούν δημόσια δαπάνη. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ως επαγγελματίες αγρότες και κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.


Όσοι είναι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, θα πρέπει να πληρούν δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι σε αγροτική δραστηριότητα, σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος. Και δεύτερον, είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα «Βιολογική Κτηνοτροφία» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει τέσσερις βασικούς στόχους:

- την προστασία των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,

- την αειφόρο διαχείριση των βοσκότοπων,

- τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, και

- την προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα ζωικής προέλευσης.

ΠΗΓΗ: 24wro